Ochrana člověka za mimořádných událostí - Nebezpečí

Ve čtvrtek 17.10.  jsme si prověřili znalosti týkající se naší bezpečnosti. Každý z nás  měl za úkol nakreslit obrázek, na kterém  jsme ztvárnili nějaké možné nebezpečí, které nás může doma ohrožovat.

Když naše dílka byla hotová, popisovali jsme, co jsme namalovali. Naše vědomosti byly opravdu velmi dobré a na nic jsme nezapomněli. Vše jsme pak ještě shrnuli na internetových stránkách ,,Záchranného kruhu". Na závěr jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla a první pomoc.    17.10.2013

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518