Občanské sdružení Ametyst z Plzně pro nás připravilo výukový program „ Krajinou Českého lesa". Vypravili jsme se na něj ve čtvrtek 15.5. brzy ráno, tedy pro nás brzy ráno, ale nakonec ti nejodolnější z nás přežili.

Program se zabýval vývojem krajiny z přírodovědně – vlastivědného pohledu . Odehrával se v Českém lese na dvou místech nedaleko obce Nemanice u hranic se SRN. První část začala na německé straně turistického hraničního přechodu Nemanice ‒ Lučina / Untergrafenried. Zde se nacházela první dvě stanoviště programu. Porovnávali jsme krajinu intenzivně hospodářsky využívanou a krajinu člověkem dlouhodobě opuštěnou, zabývali jsme se vývojem krajiny v čase a tématem „železné opony". Tak jsme trochu oprášili své znalosti dějepisu. Další stanoviště bylo necelý kilometr daleko na české straně hranice v místech zaniklé obce Grafenried (Lučina). Zaměřili jsme se na téma  proměny českého pohraničí obývaného do poloviny 20. století převážně německým etnikem. Pozorovali jsme  terén a pracovali jsme s historickou mapou. Po tomto stanovišti jsme se přesunuli zpět k hraničnímu přechodu a přejeli jsme autobusem  k nivě Nemanického potoka, kde žije bobr evropský, činitel významně ovlivňující krajinu v okolí vodních toků. Tady jsme si prohlédli pobytová znamení bobrů a dozvěděli se o nich spoustu zajímavostí. Někteří z nás vyzkoušeli svou mrštnost ve skocích přes potok, naštěstí až na vykoupání batohu k jiným újmám na životech a zdraví nedošlo.

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518