Za velmi krásného a velmi netradičního počasí pro přespolní běh se konalo ve čtvrtek 24.10. krajské kolo v Chebu. Zúčastnilo se ho 6 nejlepších škol z kol okresních  - 2 ZŠ z Mariánských Lázní, ZŠ z Karlových Varů, Ostrova, ZŠ Sokolov, Švabinského a naše.     Běhalo se v pěkném prostředí pod hradem a to ve dvou kategoriích -  I.kat. žáci 1.-3. třídy a II.kateg. žáci 4.-5.třídy. Pro nemoc se nezúčastnili všichni, kteří si postup vybojovali. I přes naše předvedené maximální výkony jsme skončili celkově na 6.místě, nejlepšího  individuálního výsledku dosáhl R.Sentelik ze 3.A ,který doběhl ve své kategorii šestý. Však již postup do kraje z 1.místa okresu byl pro nás úspěchem a účast v této soutěži nasbíráním nových zkušeností a zážitků.

Pochvala za vzornou reprezentaci v krajském kole patří těmto reprezentantům: K. Vrbové, K. Saletové, A. Korbelové,R. Sentelikovi, J.Schmidovi, V.Jonášové, N. Hofmannové, L. Lezsgus, A.Jedličkovi, A.Havličkovi, E. Abtovi a A.Gašparovi.

Přeji mnoho úspěchů v další soutěži SLŠ- stolním tenisu, který se uskuteční 4. 11. v Kraslicích.

Mgr. Eva Suchopárová     24.10.2013

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518