Navigace

Bannery

EUOvoce do škol

Prázdniny- organizace

 

                                                           2. 2. 2018

 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

Více

Poslední „laborky“ na gymnáziu

13. prosince 2017 byli deváťáci opravdu naposledy v laboratořích sokolovského gymnázia.

Více

Polštářová bitva

V režii Žákovského parlamentu se tradičně i letos konala polštářová bitva, které se zúčastnila většina tříd.

Více

Vánoce kolem světa se povedly

Letošní předsváteční čas v budově Boženy Němcové se nesl v duchu vánočních tradic po celém světě.

Více

Fotografická soutěž tříd

Druhou novinkou byla fotosoutěž tříd s tématem Školní zahrada v proměnách ročních období.

Více

Představ svoji třídu

V letošním školním roce naplánoval ekoparlament pro svoje spolužáky pár novinek. Jednou z nich byla akce Představ svoji třídu.

Více

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny – 23. 12. – 02. 01. 2018

Výuka začíná 03. 01. 2018

Školní družina a školní jídelna v této době mimo provoz.

Tělocvičny v provozu od 02. 01. 2018.

Super 2. místo z bowlingu

Ve středu 13. prosince 2017 se konala již 4. disciplína Sportovní ligy škol 1. stupně, a to bowling.

Více

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří aneb Tradiční prosincové odpoledne na „Barevce“.

Více

Okresní a krajské kolo v plavání žákyň a žáků 1. stupně

Začátkem listopadu se konalo okresní kolo v plavání a naše družstvo obsadilo výborné 1. místo.

Více

Slavnostní otevření nové učebny

14. 12. 2017 byla slavnostně otevřena za přítomnosti zástupců zřizovatele paní místostarostky Renaty Oulehlové, vedoucí odboru školství Ing. Barbory Bardonové a vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Jany Škornové nová multisenzorická místnost s prvky snoezelenu.

Více

Vánoce kolem světa

Ve čtvrtek 21. a v pátek 22. prosince budou na naší škole probíhat projektové dny s vánoční tématikou. Všichni se už chytají. Těšte se.

Stromeček v klášteře

Naše škola už tradičně vystavuje v klášteře svůj vánoční stromeček.

Více

Soutěž o nejkrásnější Betlém

Třída 7.A se zapojila do soutěže o nejkrásnější Betlém na Statku Bernard. Podívejte se na něj.

Více

Okresní a krajské kolo v plavání žákyň a žáků 2. stupně

Koncem listopadu se konalo okresní kolo v plavání a družstvo chlapců ve složení Ronny Židov, Mário Suchý, Matěj Pinta, Jan Pokorný, Pavel Radaušer a Patrik Vavruška vybojovalo 2. místo a postup do krajského kola.

Více

Mikulášské nadělování

Už je to tady zase. Opět k nám do tříd přišli Mikuláš, čerti a andělíčkové. Někdo se bál moc, někdo míň.

Více

Tonda Obal na cestách

V měsíci listopadu jsme se zúčastnili akce Tonda Obal – vzdělávacího programu se zaměřením na třídění a recyklaci odpadu. Dozvěděli jsme se, proč a kam se odpad třídí, i co se z něj může dále vyrábět. Po části teoretické na nás čekala i praktická. Zde jsme si vyzkoušeli, zda dokážeme správně odpad třídit. A uspěli jsme téměř na výbornou.

Prvňáčci na přechodech

Ve spolupráci s Policií ČR se u nás ve třídě uskutečnila preventivně výchovná akce zaměřená na správné přecházení přes přechod pro chodce. Nejprve jsme se s paní policistkou J. Mertlovou seznámili s pravidly správného přecházení. Následovala výuka přímo v reálném silničním provozu na přechodu v blízkosti naší školy. Závěrečnou odměnou za naše nově nabyté vědomosti a dovednosti byla i prohlídka policejního vozu, která se nám moc líbila.

Vzdělávání pedagogů

Díky podpoře Karlovarského kraje se naši pedagogové měli opět možnost vzdělávat v oblasti primární prevence, tentokrát pod vedením lektorky Mgr. Skalické.

Více

Konečně jsme se dočkali

Již od začátku školního roku jsme očekávali u nás ve škole pozvání k hejtmance kraje na vyhlášení Hejtmanova poháru. A 15.listopadu to přišlo.

Více

Florbal na 2.stupni

Sportování v 1.čtvrtletí ukončili naši žáci z 2. stupně okrskovými koly ve florbalu. Tuto soutěž jsme pořádali u nás v tělocvičně a zúčastnilo se ho 5 škol z našeho okresu.

Více

Stolní tenis 2017

Stolní tenis je soutěž, které se účastní vždy na podzim 1. i 2. stupeň naší školy.

Více

Přespolní běh 2017

Říjen je již tradičně měsícem přespolních běhů. Naše škola se opět výborně zhostila jejich pořadatelství v okresním kole 1. i 2. stupně základní školy. A naši žáci nejen organizovali, ale také výborně reprezentovali.

Více

3. kolo Sportovní ligy škol

Za třetím soutěžním kolem Sportovní ligy škol jsme v úterý 7.11. vyjeli vlakem do Kraslic.

Více

Deváťáci na gymplu

V tomto školním roce 2017/2018 se deváťáci naposledy zapojí do projektu financovaného Evropskou unií - “Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji”. Cílem tohoto projektu bylo vzbudit zájem žáků o přírodovědné předměty. 

Více

Projekt "72 hodin"

Dne 13.10. 2017 jsme se již po šesté zúčastnili toho projektu, který byl zaměřený na úklid a pomoc seniorům.

Více

Běžecká štafeta na Běžecké

V minulém týdnu od 23. do 30. září proběhl Evropský týden sportu. Tato akce je iniciativou Evropské komise a jejím koordinátorem je Český olympijský výbor. Projekt je zároveň součástí celonárodní kampaně Česko sportuje. Naše škola se již tradičně zúčastňuje všech sportovních aktivit a nezůstala pozadu ani nyní.

Více

Přespolní běh

Přespolní běh byl druhou disciplínou letošní Sportovní ligy škol.

Více

Návštěva muzea v Sokolově

Dnes 5. 10. jsme navštívili muzeum v Sokolově, kde na nás čekala přednáška o 2. světové válce s výstavou.

Více

Prázdniny

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, 356 01 Sokolov

 26. 10. – 27. 10. 2017

 PODZIMNÍ  PRÁZDNINY

Školní družina v provozu dle počtu přihlášených žáků.

 Školní jídelna mimo provoz.

 Tělocvičny v provozu.

 

 

 

 

Volný den

 

Dle zákona 561/2004 Sb. § 24 odst. 2 vyhlašuje ředitelka školy na

25. 10. 2017

V O L N Ý    D E N

Školní jídelna mimo provoz.

Školní družina v provozu dle počtu přihlášených žáků.

Tělocvičny v provozu.

 

V Sokolově 2. 10. 2017                                           Mgr. Hana Hrubá v.r.

                                                                                  ředitelka školy

Štafetový běh

Protože jsme škola,kde se hodně sportuje,i naše třída se zúčastňuje akcí,u kterých si protáhneme tělo. Štafetový běh byl jednou z nich.

Více

Soutěž "Příběh vody"

V loňském školním roce vyhlásila Vodohospodářská společnost Sokolov soutěž pro děti ze školních družiny "Příběh vody".

Více

Vyhodnocení Sportovní ligy škol

Milou tečkou za uplynulým školním rokem 2016/2017 bylo vyhlášení výsledků Sportovní ligy škol 1. stupně.

Více

Adaptační pobyt žáků 6. tříd z Běžecké

Statek Bernard přivítal účastníky adaptačního pobytu žáků 6. tříd.

Více

Návštěva kuchaře

V úterý 19.9.2017 k nám do školní jídelny zavítal kuchař p. Křivohlavý (ve spolupráci s firmou Bidfood), aby s námi strávil jeden den a při té příležitosti uvařil něco zdravého a dobrého pro naše mlsné jazýčky. Tato akce byla zaměřena na zdravý životní styl.

Řádné volby do školské rady

V Sokolově 13. září 2017

Ředitelka školy vyhlašuje řádné volby do školské rady.

Více

4. září 2017

Přivítat prvňáčky v novém školním roce přišel společně s Mgr. Hanou Hrubou, ředitelkou školy i místostarosta MěÚ Ing. Karel Jakobec a vedoucí odboru školství Ing. Barbora Bardonová.

Více

Zahajujeme 4. září

 Prázdniny pomalu končí a nový školní rok neodbytně klepe na dveře. Pro všechny zaměstnance školy je to doba příprav, aby první školní den bylo vše připraveno a mohli jsme přivítat vás žáky, i vás rodiče, kteří přivedete poprvé své děti do školy.

Více

Kufřík pro prvňáčka – ,,Sokolníčkův poklad.“

Vážení rodiče,
každý rok připravuje zřizovatel pro budoucí žáky ,,Kufřík pro prvňáčka – Sokolníčkův poklad." V kufříku najdou žáci školní pomůcky, které budou v průběhu školního roku používat.
Rodiče nemusí tyto pomůcky nakupovat.

Více

ZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ Sokolov

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Hana Hrubá
Tel.: 352 621 321
mobil: 727 815 829       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Lada Jelašičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Adéla Kailová
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518