Vánoce kolem světa se povedly

Letošní předsváteční čas v budově Boženy Němcové se nesl v duchu vánočních tradic po celém světě.

Do projektu Vánoce kolem světa byl zapojen jak první, tak i druhý stupeň, přičemž jednotlivé třídy prvního stupně rozpracovaly náměty tradičních českých Vánoc z hlediska zvyků, symbolů, pokrmů a koled. Oproti tomu druhý stupeň byl ve znamení pojetí Vánoc v širším, celosvětovém měřítku. Mezi výsledných osm zemí bylo nakonec vybráno Mexiko, Japonsko, Austrálie, Řecko, USA, Rusko, Izrael a Švédsko.

Jednotlivé třídy měly následně měsíc na rozpracování svých námětů. Práci na projektu byly věnovány hodiny výtvarné a pracovní výchovy. Základním konceptem bylo situování třídy do vánoční země jako celku. Práce byla ve třídě rozvržená na menší skupinky, ve kterých se někdo věnoval výzdobě, jiný měl na starosti informační tabule či zajištění námětů a ukázek výrobků, které si následně návštěvnicí z ostatních tříd v oficiální den projektu vyrobili a odnesli. Finální dotváření poté probíhalo ve čtvrtek, kdy jednotlivé třídy dostávaly svou závěrečnou podobu.

Součástí organizace byly též návštěvy projektů ostatních tříd. Děti si tak ve třídě v průběhu měsíce losovaly místa, která v projektový den navštíví. Smyslem rozdělení dětí bylo získání co nejširšího spektra informací z každé navštívené třídy, které si poté na konci projektového dne navzájem předaly ve třídě.

Nebylo možné určit, která třída byla nejlepší, neboť každá vložila do projektu svojí jedinečnou a specifickou originalitu. Třídy byly vynalézavé nejen co se týče výzdoby, kreativity výrobků, ale také formou pojetí a předání informací. Žáci odcházeli obohaceni o nové informace a zkušenosti, především však získali obraz o slavení Vánoc v jiných zemích světa, čímž projekt splnil svojí hlavní úlohu.

 

 

ZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ Sokolov

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518