Poslední „laborky“ na gymnáziu

13. prosince 2017 byli deváťáci opravdu naposledy v laboratořích sokolovského gymnázia.

 

Skončil pětiletý projekt financovaný Evropskou unií - “Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji”. Cílem tohoto projektu bylo vzbudit zájem žáků o přírodovědné předměty. Žáci se setkali odborníky z praxe v chemii a sami se zapojili do praktických činností. Projekt byl realizován v odborných a moderně vybavených laboratořích Gymnázia Sokolov a vedli ho učitelé Gymnázia ve spolupráci s učitelkou chemie naší školy.

A co si pro naše chemiky-teoretiky profesoři připravili? Všechno, co mění barvu, co bouchá nebo co alespoň pořádně „čoudí“ – výroba ďábelských ohňů, umělé krve, sloní zubní pasty nebo blesky ve zkumavce. Samozřejmě si naši laboranti vyzkoušeli své dovednosti v praxi na pomůckách, se kterými se běžně u nás na škole nepotkají – plynové kahany, binolupa či binomikroskopy.

Během tří let a čtyř setkání za rok také poznali chemii a přírodopis i z té pozitivní stránky, že to nejsou jen odstrašující vědy, plné pouček.

Někteří z nich prohlašovali, že by mohli mít tyto vědy i rádi a někteří dokonce začali uvažovat, že by se jim mohli v budoucnu věnovat.

Tak hodně štěstí.

 

Za projekt napsala a nafotila Mgr. Ingeborg Marková

ZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ Sokolov

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518