Setkání ekoškol – seminář dobré praxe

Ve čtvrtek 24. 10. 2013 se poprvé sešli zástupci škol Karlovarského kraje, které jsou zapojeny do programu Ekoškola. Ekoškola (Eco – schools) je mezinárodní program, do kterého je zapojeno 20 000 škol celého světa.

Vede žáky k ekologicky šetrnému chování a jednání, propojuje environmentální výchovu s praktickými prvky vedoucími k ekologizaci provozu školy. V České republice koordinuje tento program Sdružení TEREZA.

V roce 2009 byly v Karlovarském kraji do programu zapojeny jen 3 školy, dnes jich je 12. Zástupci ekotýmů 10 škol – ZŠ Hranice, ZŠ a MŠ Plesná, ZŠ Sokolov, Běžecká 2055, 6. ZŠ Cheb, ZŠ Jih Mariánské Lázně, ZŠ a MŠ Drmoulov, ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 - pracoviště B. Němcové, ZŠ J. A. Komenského, SOŠ logistická a SOU Dalovice a Gymnázium a Obchodní akademie Chodov – se sjeli do Sokolova, aby se setkali na první z mnoha společných schůzek. Iniciátorem setkání byla Mgr. Jelínková z Plesné, první hostitelkou Mgr. Horárová ze Sokolova a záštitu převzalo Sdružení TEREZA.

Zástupci ekotýmů by se měli scházet dvakrát ročně pokaždé na jiné zapojené škole, cílem je hlavně výměna zkušeností, čerpání nových nápadů a společné řešení problémů. Tentokrát jsme se zaměřili na problémy s ekotýmem a analýzou ekologického stavu škol. Zkušené školy s titulem poradí nováčkům, ale samy získají mnoho nových inspirací a úhlů pohledu.

První setkání se zdařilo, rozcházeli jsme se s pocitem, že v tom snažení o lepší životní prostředí nejsme sami, a těšíme se na jaře na setkání v Plesné.

Za hostitelský ekotým ZŠ Sokolov, Běžecká 2055
Mgr. Monika Horárová, koordinátor EVVO

 

ZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ Sokolov

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518