Ekoškola ( Eco – schools)

Ekoškola ( Eco – schools) je mezinárodní program určený základním a středním školám.  Jeho cílem je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy. Do tohoto programu je zapojeno 20 000 škol z celého světa.  Koordinátorem programu pro Českou republiku je Sdružení TEREZA.

 

Program probíhá v 7 krocích – žáci a učitelé založí ekotým, který celý program řídí na škole

                                          provedou analýzu ekologického stavu školy

                                           na základě analýzy vypracují plán činností

                                           celý průběh programu monitorují

                                           pracují s tématy Ekoškoly ve výuce

                                           informují o programu a spolupracují uvnitř i vně školy

                                           vytvoří svůj vlastní ekokodex

Celý program pracuje se čtyřmi tématy – prostředí školy, voda, energie, odpady.

Program rozvíjí spolupráci ve škole i v místní komunitě, nese možnost finančních úspor, vede žáky k ekologickému chování a jednání.

Naše škola vstoupila do programu v roce 2009, v roce 2011 jsme získali 1. Titul Ekoškola, v roce 2013 jsme získali 2.titul Ekoškola. Titul jsme získali na základě provedeného auditu a opravňuje nás k užívání titulu, loga a vlajky Ekoškoly.

ZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ Sokolov

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518