Historie školy

ZŠ Sokolov, Boženy Němcové 1784 byla otevřena 2.9.1974,v roce 1994 získala právní subjektivitu. Od svého založení sportovně nadaní žáci navštěvovali třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Do 31.12.2011 byla samostatnou školou, od 1.1.2012 vystupuje jako odloučené pracoviště ZŠ Sokolov, Běžecká 2055.

Budova školy v Běžecké ulici byla otevřena 1.9. 1997 jako odloučené pracoviště ZŠ Sokolov, Boženy Němcové 1784. Samostatnost a právní subjektivitu získala škola od 1.7.1999

Rozhodnutím zřizovatele došlo 1.1.2012 ke sloučení obou škol. Nástupnickou organizací se stala ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 a budova v ulici B. Němcové jejím odloučeným pracovištěm.

ZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ Sokolov

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518