Projekty

1. Rovné příležitosti a šance

Rovné příležitosti a šance

2. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Žáci naší školy se zúčastňovali na Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace volnočasové aktivity Truhlářský kroužek, kde se seznámili s nářadím, vyzkoušeli si práci se dřevem a vyrobili ze dřeva prkénko, ptačí budku, věšák a vánoční svícen.

Žáci se také zúčastnili několika exkurzí a výstav - Střechy Praha, obchodní dům IKEA, firma Holz Schiller Cheb, s.r.o. a Stora Enso Timber Planá, s.r.o., kde v praxi viděli práci se dřevem od samého počátku až k finálnímu výrobku.

Naše základní škola je nefinančním partnerem.

Více o projektu je na stránkách Střední školy živnostenské Sokolov

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=452

3. "EU Peníze školám"

Škola je příjemcem dotace v rámci projektu "EU Peníze školám" - pracoviště Běžecká

Škola je příjemcem dotace v rámci projektu "EU Peníze školám" - pracoviště B. Němcové

Projekt je realizován v těchto oblastech:

 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblasti
 • Čtenářská gramotnost
 • Výuka cizích jazyků
 • Matematiky
 • ICT
 • Přírodních věd

Vytvořené digitální učební materiály jsou uloženy na: dumy.cz

4. REGION- Projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/08.0036

Projekt environmentální výchovy http://enviregion.pf.ujep.cz

5. Kreativní partnerství - podpora vzdělávání romských žáků

číslo projektu: 3750016

Program spočívá v nastavení funkčního systému spolupráce umělců s pedagogy při přípravě i realizaci výuky ve třídách. Výuka se přitom zaměřuje na předměty dle výběru učitele a je možné pracovat s jakýmkoliv uměleckým oborem.

Mezi hlavní dopady programu patří: 

 •  rozvoj kreativity žáků
 •  rozvoj motivace a zvýšení zájmu o daný předmět
 •  zvýšení sebevědomí žáků
 •  zlepšení spolupráce mezi žáky i učitelem
 •  změna sociálního klimatu ve třídě.

Projekt je spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů ( www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz), Nadací Karla Janečka (www.nadacekj.cz) a Roma Education Fund http://www.romaeducationfund.hu/). Více o aktivitách projektu: http://www.crea-edu.cz/kreativni-partnerstvi-podpora-vzdelavani-romskych-zaku-0

 

6. Branná výchova 

Naše škola spolupracuje s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha na projektu „Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610. Více informací o projektu naleznete ZDE  http://robkobo.ujak.cz/

 


7.  PODPORA VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

    Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004770   Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Od září letošního školního roku jsme zahájili realizaci projektu „Podpora ve vzdělávání“. Projekt bude probíhat do konce školního roku 2018/2019.

Po dobu obou školních let nabízíme žákům v rámci projektu doučování, které se koná po vyučování.

Dále se mohou žáci zapojit do práce v čtenářském klubu. V letošním roce pracují dva čtenářské kluby s cílem rozvíjet čtenářskou gramotnost.

Pedagogičtí pracovníci se budou v rámci projektu zúčastňovat dalšího vzdělávání.

Školní psycholog poskytne personální podporu žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům.

 

8. PROBLÉMOVÉ SITUACE VE VÝUCE

Škola obdržela dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt  "Problémové situace ve výuce", který bude realizován 22. 11. 2017

 


 http://www.zivykraj.cz/cz/   http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ Sokolov

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518