Školní družina

Na obou pracovištích mají děti možnost pobývat před vyučováním a po vyučování ve školní družině.

V příloze Řád školní družiny jsou upřesněna:

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně nežádoucími jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

IV. Platba za školní družinu.

Řád školní družiny ZDE

Školní družina - pracoviště Běžecká tel.: 352 625 700
Vedoucí vychovatelka: Dana Jirátová

Vnitřní řád ZDE

Školní družina - pracoviště B. Němcové tel.: 359 808 518
Vedoucí vychovatelka: Jana Černá

Vnitřní řád ZDE

 

 

ZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ Sokolov

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518