Sport

Na naší škole je sport jednou z priorit. Na 2. stupni máme v každém ročníku třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Díky 4 hodinové dotaci tělesné a sportovní výchovy týdně se v těchto třídách žáci a žákyně mají možnost seznámit s různými sportovními disciplínami, vyzkoušet si i netradiční sporty a účastnit se celostátních projektů Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a Sazka olympijského víceboje.

Kvalitní sportovní zázemí, kam patří nejen dobré sportovní vybavení, ale i blízká sportoviště, nám dovoluje hrát jak běžné sportovní hry, např. florbal, fotbal, basketbal, volejbal, vybíjenou, a přehazovanou, tak i hry, které nejsou na školách příliš časté – baseball, ringo, freesbee, kin-ball.

V zimním období se díky blízkosti zimního stadionu zařazuje do hodin TV bruslení. V průběhu školního roku jsou do výuky zařazeny hodiny plavání a každoročně je žákům nabízen také lyžařský a snowboardový výcvik. V případě příznivého počasí vyjíždějí naši žáci a žákyně na blízkou cyklostezku na kolech a in-line bruslích.

V běžných hodinách tělesné a sportovní výchovy máme možnost využívat malé fotbalové hřiště s umělou trávou, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, k nácviku atletických disciplín a přespolního běhu nedaleký atletický stadion s přilehlými přírodními terény. V zimě a při nepříznivém počasí máme k dispozici dvě tělocvičny. Na posilování využíváme venkovní workoutové hřiště a posilovnu na zimním stadionu.

Toto všechno spolu s týmem učitelů, kteří jsou zapáleni pro sport a práci s dětmi, přináší dobré výsledky. Na rozdíl od celorepublikových průzkumů je u našich žáků tělesná výchova předmětem oblíbeným. Navíc se pravidelně na sportovních soutěžích a v projektech zaměřených na sport umisťujeme již tradičně na medailových pozicích nejen v rámci okresu, kraje, ale i republiky.

ZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ Sokolov

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518