Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
Oznámení
5.11.2019

Vyjadřujeme podporu stávce

pracovníků ve školství dne 6.11.2019

Škola, ŠD a ŠJ jsou celý den v běžném provozu

         Mgr. Lada Jelašičová, ŘŠ

 
Akce pedagogického sboru Litoměřice
25.9.2019

O víkendu 14. - 15. září jsme se my, učitelský sbor, vypravili na zájezd do Litoměřic na známou výstavu Zahrada Čech. Do autobusu jsme nastoupili v osm hodin ráno u sportovní haly v Sokolově a na výstaviště jsme dorazili kolem dvanácté hodiny. 

Při vstupu do areálu výstavy jsme mohli navštívit pavilon, kde byly vystaveny nejlepší a nejkrásnější plodiny Čech a zároveň zde probíhala ochutnávka českého ovoce, zelí a biopotravin, které jsme si také mohli při odchodu z pavilonu zakoupit.  

Ostrými lokty, jsme se probojovali dále do centra výstaviště, kde jsme si mohli kromě rostlin, ovoce a zeleniny nakoupit různé pochutiny, oblečení a stroje a rovněž jsme si mohli poslechnout hudební produkci Yvetty Blanarovičové či dechové kapely Vinšovanka. 

Po dlouhých pěti hodinách procházení, nakupování, prohlížení a poslouchání hudby jsme již značně vysíleni vyrazili na cestu do hotelu, kde na nás čekala večeře, raut a trocha hudební produkce části kapely Fíci, můžu snad říct, že večer byl vydařený a odcházeli jsme spokojeni do peřin. 

Druhý den ráno jsme po snídani opět zamířili do centra Litoměřic, tentokrát jsme však výstavu minuli a vydali se za historií. Navštívili jsme galerii marionet, kde jsme se mohli pokochat loutkami a maňásky nejrůznějšího typu a stáří, dokonce jsme zde objevili loutku vzdávající hold samotnému Albertu Einsteinovi. Poté jsme se vypravili na náměstí, kde zrovna probíhala výstava vorařství a zkušení tesaři vytvářeli vor přímo před našima očima na litoměřickém náměstí. Návštěvu města jsme pak završili sladkou tečkou ve vaflárně a o půl dvanácté jsme již pomalu odjížděli domů, kde na nás čekaly naše rodiny. 

Za tento krásný a vydařený víkend děkujeme organizátorce Mgr. Marcele Ryžukové a doufáme, že brzy opět podnikneme nějaký další obohacující výlet. 

Bc. Jana Krapfová

Kufřík pro budoucí prvňáčky
29.5.2019

Co obsahuje tento kufřík, najdete v aktualitách.

Mapa webu
A
A
A

Projekty


1. Rovné příležitosti a šance

Rovné příležitosti a šance (Velikost: 108.62 kB)

 

2. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Žáci naší školy se zúčastňovali na Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace volnočasové aktivity Truhlářský kroužek, kde se seznámili s nářadím, vyzkoušeli si práci se dřevem a vyrobili ze dřeva prkénko, ptačí budku, věšák a vánoční svícen.

 

Žáci se také zúčastnili několika exkurzí a výstav - Střechy Praha, obchodní dům IKEA, firma Holz Schiller Cheb, s.r.o. a Stora Enso Timber Planá, s.r.o., kde v praxi viděli práci se dřevem od samého počátku až k finálnímu výrobku.

 

Naše základní škola je nefinančním partnerem.

 

Více o projektu je na stránkách Střední školy živnostenské Sokolov

 

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=452

 

3. "EU Peníze školám"

Škola je příjemcem dotace v rámci projektu "EU Peníze školám" - pracoviště Běžecká

Škola je příjemcem dotace v rámci projektu "EU Peníze školám" - pracoviště B. Němcové

 

Projekt je realizován v těchto oblastech:

 

 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblasti
 • Čtenářská gramotnost
 • Výuka cizích jazyků
 • Matematiky
 • ICT
 • Přírodních věd
 •  

Vytvořené digitální učební materiály jsou uloženy na: dumy.cz

 

4. REGION- Projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/08.0036

Projekt environmentální výchovy http://enviregion.pf.ujep.cz

 

5. Kreativní partnerství - podpora vzdělávání romských žáků

číslo projektu: 3750016

 

Program spočívá v nastavení funkčního systému spolupráce umělců s pedagogy při přípravě i realizaci výuky ve třídách. Výuka se přitom zaměřuje na předměty dle výběru učitele a je možné pracovat s jakýmkoliv uměleckým oborem.

 

Mezi hlavní dopady programu patří: 

 •  rozvoj kreativity žáků
 •  rozvoj motivace a zvýšení zájmu o daný předmět
 •  zvýšení sebevědomí žáků
 •  zlepšení spolupráce mezi žáky i učitelem
 •  změna sociálního klimatu ve třídě.
 •  

Projekt je spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů ( www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz), Nadací Karla Janečka (www.nadacekj.cz) a Roma Education Fund http://www.romaeducationfund.hu/). Více o aktivitách projektu: http://www.crea-edu.cz/kreativni-partnerstvi-podpora-vzdelavani-romskych-zaku-0

 

6. Branná výchova 

Naše škola spolupracuje s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha na projektu „Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610. Více informací o projektu naleznete ZDE  http://robkobo.ujak.cz/

 

7.  PODPORA VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004770   Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Od září letošního školního roku jsme zahájili realizaci projektu „Podpora ve vzdělávání“. Projekt bude probíhat do konce školního roku 2018/2019.

 

Po dobu obou školních let nabízíme žákům v rámci projektu doučování, které se koná po vyučování.

Dále se mohou žáci zapojit do práce v čtenářském klubu. V letošním roce pracují dva čtenářské kluby s cílem rozvíjet čtenářskou gramotnost.

 

Pedagogičtí pracovníci se budou v rámci projektu zúčastňovat dalšího vzdělávání.

Školní psycholog poskytne personální podporu žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům.

 

8. PROBLÉMOVÉ SITUACE VE VÝUCE

Škola obdržela dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt  "Problémové situace ve výuce", který bude realizován 22. 11. 2017

 

 

 

http://www.zivykraj.cz/cz/  

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

 

 

 

 

 

9. PODPORA V POLYTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013499

 

 


 

Od září 2019 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu „Podpora v polytechnickém vzdělávání“. Projekt bude probíhat do konce školního roku 2020/2021. V mnoha oblastech navazuje na předchozí dvouletý projekt, nově se zaměříme na polytechnické vzdělávání s důrazem na ICT.

Školní psycholog poskytne personální podporu žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům.

Po dobu obou školních let nabízíme žákům v rámci projektu doučování,  které se koná po vyučování.

Dále se mohou žáci přihlásit do školního klubu. Ten bude zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Pedagogičtí pracovníci se budou v rámci projektu zúčastňovat dalšího vzdělávání. Zaměřeno bude především na ICT s následným přenosem získaných znalostí do vyučování v rámci jednotlivých hodin a projektových dnů.