Partneři
Kotva
Logo školy
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Projekty


Projekt: PDF souborTolerance- respektování odlišností- spolupráce (Velikost: 2.78 MB)

            

 

1. Rovné příležitosti a šance

PDF souborRovné příležitosti a šance (Velikost: 108.62 kB)

 

2. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Žáci naší školy se zúčastňovali na Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace volnočasové aktivity Truhlářský kroužek, kde se seznámili s nářadím, vyzkoušeli si práci se dřevem a vyrobili ze dřeva prkénko, ptačí budku, věšák a vánoční svícen.

 

Žáci se také zúčastnili několika exkurzí a výstav - Střechy Praha, obchodní dům IKEA, firma Holz Schiller Cheb, s.r.o. a Stora Enso Timber Planá, s.r.o., kde v praxi viděli práci se dřevem od samého počátku až k finálnímu výrobku.

 

Naše základní škola je nefinančním partnerem.

 

Více o projektu je na stránkách Střední školy živnostenské Sokolov

 

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=452

 

3. "EU Peníze školám"

Škola je příjemcem dotace v rámci projektu "EU Peníze školám" - pracoviště Běžecká

Škola je příjemcem dotace v rámci projektu "EU Peníze školám" - pracoviště B. Němcové

 

Projekt je realizován v těchto oblastech:

 

 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblasti
 • Čtenářská gramotnost
 • Výuka cizích jazyků
 • Matematiky
 • ICT
 • Přírodních věd
 •  

Vytvořené digitální učební materiály jsou uloženy na: dumy.cz

 

4. REGION- Projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/08.0036

Projekt environmentální výchovy http://enviregion.pf.ujep.cz

 

5. Kreativní partnerství - podpora vzdělávání romských žáků

číslo projektu: 3750016

 

Program spočívá v nastavení funkčního systému spolupráce umělců s pedagogy při přípravě i realizaci výuky ve třídách. Výuka se přitom zaměřuje na předměty dle výběru učitele a je možné pracovat s jakýmkoliv uměleckým oborem.

 

Mezi hlavní dopady programu patří: 

 •  rozvoj kreativity žáků
 •  rozvoj motivace a zvýšení zájmu o daný předmět
 •  zvýšení sebevědomí žáků
 •  zlepšení spolupráce mezi žáky i učitelem
 •  změna sociálního klimatu ve třídě.
 •  

Projekt je spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů ( www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz), Nadací Karla Janečka (www.nadacekj.cz) a Roma Education Fund http://www.romaeducationfund.hu/). Více o aktivitách projektu: http://www.crea-edu.cz/kreativni-partnerstvi-podpora-vzdelavani-romskych-zaku-0

 

6. Branná výchova 

Naše škola spolupracuje s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha na projektu „Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610. Více informací o projektu naleznete ZDE  http://robkobo.ujak.cz/

 

7.  PODPORA VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004770   Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Od září letošního školního roku jsme zahájili realizaci projektu „Podpora ve vzdělávání“. Projekt bude probíhat do konce školního roku 2018/2019.

 

Po dobu obou školních let nabízíme žákům v rámci projektu doučování, které se koná po vyučování.

Dále se mohou žáci zapojit do práce v čtenářském klubu. V letošním roce pracují dva čtenářské kluby s cílem rozvíjet čtenářskou gramotnost.

 

Pedagogičtí pracovníci se budou v rámci projektu zúčastňovat dalšího vzdělávání.

Školní psycholog poskytne personální podporu žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům.

 

8. PROBLÉMOVÉ SITUACE VE VÝUCE

Škola obdržela dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt  "Problémové situace ve výuce", který bude realizován 22. 11. 2017

 

 

 

http://www.zivykraj.cz/cz/  

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

 

 

 

 

 

9. PODPORA V POLYTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013499

 

 


 

Od září 2019 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu „Podpora v polytechnickém vzdělávání“. Projekt bude probíhat do konce školního roku 2020/2021. V mnoha oblastech navazuje na předchozí dvouletý projekt, nově se zaměříme na polytechnické vzdělávání s důrazem na ICT.

Školní psycholog poskytne personální podporu žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům.

Po dobu obou školních let nabízíme žákům v rámci projektu doučování,  které se koná po vyučování.

Dále se mohou žáci přihlásit do školního klubu. Ten bude zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Pedagogičtí pracovníci se budou v rámci projektu zúčastňovat dalšího vzdělávání. Zaměřeno bude především na ICT s následným přenosem získaných znalostí do vyučování v rámci jednotlivých hodin a projektových dnů.

 

10. REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

PDF souborDoučování žáků (Velikost: 170.41 kB)

11. Ovoce do škol

PDF souborOvoce do škol (Velikost: 213.86 kB)

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.