Partneři
Kotva
Logo školy
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Základní info

Vloženo: 12.10.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 374691x | Upraveno: 6.4.2023 | Upravil: Jitka Vaidišová

 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Úterý, 4. 4. 2023 – budova Běžecká   14.00 – 17.00 hod.

Středa, 5. 4. 2023 – budova B. Němcové    14.00 – 17.00 hod.

Náhradní termín: 25. 4. 2023 (14.00 – 15.00 hod.) 

Termín si můžete domluvit:

  1. telefonicky (tel. 606 304 915)
  2. elektronicky v rezervačním systému na našich webových stránkách (aktivní od 1. 4. 2023)

K urychlení zápisu je možné donést již vyplněné formuláře (ke stažení na webu školy):

  1. Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
  2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
  3. Žádost o odklad školní docházky

Žádáme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz.                                                                   

Kritéria pro přijetí: a) školský obvod dle bydliště (rádi uvítáme prvňáčky i z jiných školských obvodů)

                                b) děti po odkladu školní docházky

Další informace obdržíte na tel. čísle:  606 304 915 -  Mgr. Dagmar Kucharičová, ZŘŠ

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  S O K O L O V, B Ě Ž E C K Á  2 0 5 5

 

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání za oznámená.

 

Budova B. Němcové

1.

3.1

přijat

2.

3.2

přijat

3.

3.3

přijat

4.

3.4

přijat

5.

3.5

přijat

6.

3.6

přijat

7.

3.7

přijat

8.

3.8

přijat

9.

3.9

přijat

10.

3.10

přijat

11.

3.11

přijat

12.

3.12

přijat

13.

3.13

přijat

14.

3.14

přijat

15.

3.15

přijat

16.

3.16

přijat

17.

3.17

přijat

18.

3.18

přijat

19.

3.19

přijat

20.

3.20

přijat

 

Budova Běžecká

1.

5.1

přijat

19.

5.23

přijat

2.

5.2

přijat

20.

5.24

přijat

3.

5.3

přijat

21.

5.25

přijat

4.

5.4

přijat

22.

5.27

přijat

5.

5.5

přijat

23.

5.29

přijat

6.

5.6

přijat

24.

5.30

přijat

7.

5.7

přijat

25.

5.31

přijat

8.

5.8

přijat

26.

5.31

přijat

9.

5.9

přijat

27.

5.32

přijat

10.

5.11

přijat

28.

5.33

přijat

11.

5.13

přijat

29.

5.34

přijat

12.

5.14

přijat

30.

5.35

přijat

13.

5.15

přijat

           31.

5.36

přijat

14.

5.18

přijat

           32.

5.37

přijat

15.

5.19

přijat

33.

5.38

přijat

16.

5.20

přijat

34.

5.39

přijat

17.

5.21

přijat

35.

5.46

přijat

18.

5.22

přijat

36.

5.47

přijat

 

 

V Sokolově, dne 6. 4. 2023                                                 Mgr. Lada Jelašičová

                                                                                                   ředitelka  školy

 

 

 Název: Základní škola Sokolov, Běžecká 2055

 

Ředitelka školy: Mgr. Lada Jelašičová - zs5sokolov@volny.cz

                                                                

 

Adresa: Základní škola Sokolov,Běžecká 2055
  Běžecká 2055
  35601 Sokolov
  Telefon: 352 621 321
  Datová schránka: fmenajz          OVM

 

Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Kucharičová - D.Kucharicova@seznam.cz

 

Výchovný poradce:  Mgr. Dagmar Kucharičová

Výchovný poradce pro speciální a praktické třídy: Mgr. Radka Ševicová

 

 

Sekretářka: Iveta Veselá - sekretariat@zs-sokolov.cz

                                              tel. číslo: 727 815 830

Počet tříd: 15

 

 

Adresa: Základní škola Sokolov,Běžecká 2055
  pracoviště Boženy Němcové 1784
  35601 Sokolov
  Telefon: 359 808 505

 

Zástupce ředitele: Mgr. Ingeborg Marková - ingeborg.markova@zs-sokolov.cz

                                                                          tel. číslo: 359 808 503

 

Výchovný poradce: Mgr. Anna Podušková - tel. číslo: 359 808 515

Sekretářka: Pavlína Nová

Počet tříd: 13

Zaměření: Rozšířená výuka tělesné výchovy - lehká atletika

 

IČO: 69459924

DIČ: CZ69459924

RED: 615800386

 

Vedoucí ŠJ budova Běžecká: p. D. Marková   

tel.: 736 752 170 

email: jidelna5sok@seznam.cz

 

Vedoucí ŠJ budova B. Němcové: p. E. Vodičková   

tel.: 727 815 832

email: jidelna3sok@seznam.cz

 

 

 

Výuka probíhá podle ŠVP:

1. - 9. ročník

ŠVP ZV "Každý po svém, ale spolu", č. j. 527/2019 ze dne 1. 9. 2019, aktualizovaná verze k 1. 9. 2021

 

Třídy dle § 16  1. – 9. ročník

ŠVP ZV "Každý po svém, ale spolu", č. j. 527/2019 ze dne 1. 9. 2019, aktualizovaná verze k 1. 9. 2021

 

Speciální třídy

ŠVP ZŠS Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. “Škola do života, život do školy“ C, č. j. 365/2010 Díl 1, č. j. 638/217 ze dne 1. 9. 2017, Díl 2

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.