Partneři
Kotva
Logo školy
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přípravný ročník

Vloženo: 15.10.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3934x | Zatím neupraveno

Přípravné třídy jsou určeny pro děti s odkladem povinné školní docházky z důvodu:

  • grafomotorických obtíží
  • snížené koncentrace pozornosti a koordinace pohybu
  • vady řeči
  • jazykového znevýhodnění
  • Vzdělávací program přípravné třídy je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, konkrétní vzdělávací obsah je upraven v ŠVP s ohledem na potřeby dětí a jejich optimální přípravu na vstup do školy.

 

Výchovný a vzdělávací obsah přípravných tříd

Pro dobrý vstup do školy je potřebné rozvíjet motorické a pohybové dovednosti, tedy jemnou a hrubou motoriku, dovednosti předcházející psaní a čtení, zrakovou a sluchovou orientaci. Další důležitou oblastí je řeč a jazyk, podpora vlastního tvořivého myšlení. Dítě by mělo znát a umět sdělit základní osobní informace, pojmenovat části těla, zapamatovat si skupiny slov, orientačně se seznámit s abecedou a číslicemi. Základní je rozvíjení společenského chování tak, aby dítě bez problémů zvládlo samoobsluhu, tedy oblékání, jídlo, hygienu, umělo fungovat ve skupině a respektovalo pokyny pedagoga.

 

Výuku zajišťuje třídní učitelka ve spolupráci s dalšími odborníky ( školní psycholog, speciální pedagog, asistent logopedické péče, výchovný poradce.)

 

Organizace přípravných tříd

Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky.

 

Ve třídě je maximálně 15 dětí.

 

Na konci školního roku obdrží každé dítě písemné zhodnocení svých pokroků.

 

Denní program začíná v 8,00 hod. a končí ve 12,00 hod.

 

Provoz ranní družiny je od 6,00 hod do 7,45 hod. Odpolední družina začíná ve 12,00 hod. a končí v 16,30 hod. Poplatek činí 100,-Kč za měsíc.

 

Denní činnost probíhá v blocích, ve kterých se prolíná hra, relaxace, učení a různé nápravy.

 

Pravidelnou součástí je také pobyt mimo budovu, sportovní vyžití ve školním areálu

a v tělocvičnách.

 

Děti  přípravných tříd se rovněž účastní vybraných akcí školy, návštěv divadel, kin, výletů apod.

Školní jídelna zajišťuje obědy.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.