Partneři
Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Pozvánka na Den otevřených dveří 12. 12. 2019
24.11.2019

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, Vás srdečně zve na Den Otevřených dveří, který se uskuteční na obou budovách školy – Běžecké i Boženy Němcové. Kromě prohlídky prostor škol jsme si pro Vás připravili ukázkové hodiny a doprovodný program.

 

Ukázkové hodiny budou probíhat na budově Boženy Němcové, doprovodný program poté na obou budovách.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Oznámení
5.11.2019

Vyjadřujeme podporu stávce

pracovníků ve školství dne 6.11.2019

Škola, ŠD a ŠJ jsou celý den v běžném provozu

         Mgr. Lada Jelašičová, ŘŠ

 
Akce pedagogického sboru Litoměřice
25.9.2019

O víkendu 14. - 15. září jsme se my, učitelský sbor, vypravili na zájezd do Litoměřic na známou výstavu Zahrada Čech. Do autobusu jsme nastoupili v osm hodin ráno u sportovní haly v Sokolově a na výstaviště jsme dorazili kolem dvanácté hodiny. 

Při vstupu do areálu výstavy jsme mohli navštívit pavilon, kde byly vystaveny nejlepší a nejkrásnější plodiny Čech a zároveň zde probíhala ochutnávka českého ovoce, zelí a biopotravin, které jsme si také mohli při odchodu z pavilonu zakoupit.  

Ostrými lokty, jsme se probojovali dále do centra výstaviště, kde jsme si mohli kromě rostlin, ovoce a zeleniny nakoupit různé pochutiny, oblečení a stroje a rovněž jsme si mohli poslechnout hudební produkci Yvetty Blanarovičové či dechové kapely Vinšovanka. 

Po dlouhých pěti hodinách procházení, nakupování, prohlížení a poslouchání hudby jsme již značně vysíleni vyrazili na cestu do hotelu, kde na nás čekala večeře, raut a trocha hudební produkce části kapely Fíci, můžu snad říct, že večer byl vydařený a odcházeli jsme spokojeni do peřin. 

Druhý den ráno jsme po snídani opět zamířili do centra Litoměřic, tentokrát jsme však výstavu minuli a vydali se za historií. Navštívili jsme galerii marionet, kde jsme se mohli pokochat loutkami a maňásky nejrůznějšího typu a stáří, dokonce jsme zde objevili loutku vzdávající hold samotnému Albertu Einsteinovi. Poté jsme se vypravili na náměstí, kde zrovna probíhala výstava vorařství a zkušení tesaři vytvářeli vor přímo před našima očima na litoměřickém náměstí. Návštěvu města jsme pak završili sladkou tečkou ve vaflárně a o půl dvanácté jsme již pomalu odjížděli domů, kde na nás čekaly naše rodiny. 

Za tento krásný a vydařený víkend děkujeme organizátorce Mgr. Marcele Ryžukové a doufáme, že brzy opět podnikneme nějaký další obohacující výlet. 

Bc. Jana Krapfová

Kufřík pro budoucí prvňáčky
29.5.2019

Co obsahuje tento kufřík, najdete v aktualitách.

Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Projekty


1. Rovné příležitosti a šance

PDF souborRovné příležitosti a šance (Velikost: 108.62 kB)

 

2. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Žáci naší školy se zúčastňovali na Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace volnočasové aktivity Truhlářský kroužek, kde se seznámili s nářadím, vyzkoušeli si práci se dřevem a vyrobili ze dřeva prkénko, ptačí budku, věšák a vánoční svícen.

 

Žáci se také zúčastnili několika exkurzí a výstav - Střechy Praha, obchodní dům IKEA, firma Holz Schiller Cheb, s.r.o. a Stora Enso Timber Planá, s.r.o., kde v praxi viděli práci se dřevem od samého počátku až k finálnímu výrobku.

 

Naše základní škola je nefinančním partnerem.

 

Více o projektu je na stránkách Střední školy živnostenské Sokolov

 

Externí odkazhttp://www.zivnostenska-sokolov.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=452

 

3. "EU Peníze školám"

Škola je příjemcem dotace v rámci projektu "EU Peníze školám" - pracoviště Běžecká

Škola je příjemcem dotace v rámci projektu "EU Peníze školám" - pracoviště B. Němcové

 

Projekt je realizován v těchto oblastech:

 

 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblasti
 • Čtenářská gramotnost
 • Výuka cizích jazyků
 • Matematiky
 • ICT
 • Přírodních věd
 •  

Vytvořené digitální učební materiály jsou uloženy na: Externí odkazdumy.cz

 

4. REGION- Projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/08.0036

Projekt environmentální výchovy Externí odkazhttp://enviregion.pf.ujep.cz

 

5. Kreativní partnerství - podpora vzdělávání romských žáků

číslo projektu: 3750016

 

Program spočívá v nastavení funkčního systému spolupráce umělců s pedagogy při přípravě i realizaci výuky ve třídách. Výuka se přitom zaměřuje na předměty dle výběru učitele a je možné pracovat s jakýmkoliv uměleckým oborem.

 

Mezi hlavní dopady programu patří: 

 •  rozvoj kreativity žáků
 •  rozvoj motivace a zvýšení zájmu o daný předmět
 •  zvýšení sebevědomí žáků
 •  zlepšení spolupráce mezi žáky i učitelem
 •  změna sociálního klimatu ve třídě.
 •  

Projekt je spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů ( Externí odkazwww.fondnno.cz a Externí odkazwww.eeagrants.cz), Nadací Karla Janečka (Externí odkazwww.nadacekj.cz) a Roma Education Fund Externí odkazhttp://www.romaeducationfund.hu/). Více o aktivitách projektu: Externí odkazhttp://www.crea-edu.cz/kreativni-partnerstvi-podpora-vzdelavani-romskych-zaku-0

 

6. Branná výchova 

Naše škola spolupracuje s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha na projektu „Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610. Více informací o projektu naleznete ZDE Externí odkaz http://robkobo.ujak.cz/

 

7.  PODPORA VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004770   Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Od září letošního školního roku jsme zahájili realizaci projektu „Podpora ve vzdělávání“. Projekt bude probíhat do konce školního roku 2018/2019.

 

Po dobu obou školních let nabízíme žákům v rámci projektu doučování, které se koná po vyučování.

Dále se mohou žáci zapojit do práce v čtenářském klubu. V letošním roce pracují dva čtenářské kluby s cílem rozvíjet čtenářskou gramotnost.

 

Pedagogičtí pracovníci se budou v rámci projektu zúčastňovat dalšího vzdělávání.

Školní psycholog poskytne personální podporu žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům.

 

8. PROBLÉMOVÉ SITUACE VE VÝUCE

Škola obdržela dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt  "Problémové situace ve výuce", který bude realizován 22. 11. 2017

 

 

 

Externí odkazhttp://www.zivykraj.cz/cz/  

 

 

Externí odkazhttp://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

 

 

 

 

 

9. PODPORA V POLYTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013499

 

 


 

Od září 2019 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu „Podpora v polytechnickém vzdělávání“. Projekt bude probíhat do konce školního roku 2020/2021. V mnoha oblastech navazuje na předchozí dvouletý projekt, nově se zaměříme na polytechnické vzdělávání s důrazem na ICT.

Školní psycholog poskytne personální podporu žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům.

Po dobu obou školních let nabízíme žákům v rámci projektu doučování,  které se koná po vyučování.

Dále se mohou žáci přihlásit do školního klubu. Ten bude zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Pedagogičtí pracovníci se budou v rámci projektu zúčastňovat dalšího vzdělávání. Zaměřeno bude především na ICT s následným přenosem získaných znalostí do vyučování v rámci jednotlivých hodin a projektových dnů.