Partneři
Kotva
Logo školy
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

Vloženo: 12.10.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4293x | Upraveno: 20.9.2022 | Upravil: Jitka Vaidišová

 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště ve školním roce 2022/2023

 

Přihláška ke vzdělávání na SŠ pro 1. kolo přijímacího řízení se podává přímo střední škole, kam se uchazeč hlásí, zákonným zástupcem osobně nebo poštou (doporučeně) nejpozději do 1. 3. 2023

 

           

K přihlášce přiložte:

 • kopie diplomů – konzervatoře, sportovní gymnázia (pokud to škola vyžaduje jako součást kritérií k přijímacímu řízení)
 • doporučení poradenského pracoviště k prodloužení času na jednotné přijímací zkoušky (pokud má žák podpůrné opatření)

 

Pokyny pro vyplnění přihlášky na SŠ

Žák si může podat 2 přihlášky, vyplněné naprosto stejně, a to i v případě, že má oba obory na jedné SŠ. Vyplňujete pouze první stranu přihlášky, druhou stranu vyplňuje a orazítkuje ZŠ.

Pořadí škol na přihlášce určuje pořadí  SŠ, kam půjde žák konat jednotné zkoušky z ČJ a M. Neurčují zájem uchazeče, ten se potvrzuje zápisovým lístkem.

Vyplněné přihlášky (potvrzené lékařem, kde je to potřeba) je nutno odevzdat do 15. 2. 2023 výchovnému poradci na ZŠ ke kontrole a následnému orazítkovaní a podpisu ředitelce ZŠ.

 

Žáci konající jednotnou přijímací zkoušku (čtyřleté obory zakončené maturitou):

 • očekávejte pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dnů před určeným termínem zkoušky,
 • termín jednotné přijímací zkoušky je 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023 – zkoušky jsou podle pořadí uvedených na přihlášce (na obou přihláškách je stejné pořadí škol)
 • nemůžete – li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvte se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a náhradní termín je 10. a 11. 5. 2023
 • CERMAT zpřístupní výsledky JPZ ředitelům škol do 28. 4. 2023, ředitelé škol zveřejní výsledky přijímacího řízení do dvou dnů
 • rozhodnutí o přijetí - nepřijetí bude na webových stránkách obou středních škol – 3. 5. 2023

 

Žáci nekonající přijímací zkoušky (učební obory):

 • očekávejte dopis s příslušným  kódem pro 1. kolo přijímacího řízení (pro každý obor jiný)
 • očekávejte rozhodnutí o přijetí - nepřijetí na webových stránkách dané střední školy nejdříve 4. 2023

 

Co dělat po přijímacích zkouškách – po rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

V  PŔÍPADĚ  PŘIJETÍ:

 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na stránkách daných SŠ zašlete řediteli SŠ zápisový lístek na tu SŠ, na kterou byl uchazeč přijat, a kterou si vybral pro další studium
 • nebude- li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem
 • nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče

 

 

 ZÁPISOVÝ LÍSTEK může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 • zápisový lístek je úřední dokument, který zákonný zástupce žáka obdrží na základní škole od výchovného poradce do 15. března 2023
 • škola zápisové lístky eviduje, pokud dojde ke ztrátě zápisového lístku, je nový vydán na základě písemné žádosti zákonného zástupce

 

V  PŘÍPADĚ  NEPŘEJETÍ

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí
 • nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívejte se na možnosti ve 2. kole na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy
 • v případě, že žák v prvním kole přijímacího řízení neuspěje, může si podat přihlášku v dalším kole na jinou střední školu nebo jiný obor (neomezený počet přihlášek – na každé vždy jen s jednou školou)

 

 • hlásit se uchazeči mohou pouze na SŠ, která druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat), přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách nebo na příslušném krajském úřadu, můžou se obrátit o pomoc na výchovného poradce

 

 

                                                                                                                 Mgr. Anna Podušková

                                                                                                                      výchovný poradce

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.