Partneři
Kotva
Logo školy
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Jednotná přijímací zkouška na střední školy

Vloženo: 12.10.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3972x | Upraveno: 30.11.2021 | Upravil: Jitka Vaidišová

Termíny související s jednotnou přijímací zkouškou

 na střední školy

(tříleté a maturitní obory)

termín

aktivita

do 31. ledna 2022

na internetových stránkách školy zveřejnění podmínek přijímacího řízení (učební i studijní obory)

do 1. března 2022

 

odevzdat přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy

(učební i studijní obory)

nejpozději 14 dnů   

před konáním JPZ

 

uchazeč obdrží pozvánku k vykonání jednotné přijímací zkoušky,

informace obdrží i uchazeči učebních oborů – osobní kód pro zveřejnění výsledků přijatých a nepřijatých uchazečů na stránkách školy

 

12. dubna 2022

 

1. termín jednotné přijímací zkoušky

13. dubna 2022

 

2. termín jednotné přijímací zkoušky

22. dubna

zveřejnění seznamu uchazečů do učebních oborů na stránkách školy

2., 3. května

zveřejnění výsledků přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů na stránkách školy

týden před konáním zkoušky

uchazeč obdrží pozvánku k vykonání jednotné přijímací zkoušky

v náhradním termínu

10.  května 2022

 

1. náhradní termín přijímací zkoušky

11. května 2022

 

2. náhradní termín přijímací zkoušky

Hodnocení: 60 %  jednotná zkouška

                       40 % prospěch ZŠ

Některé střední školy školní zkouška (hodnocení – jednotná zkouška 40%,

                                         školní zkouška – 20%, prospěch 40%)

 

Jednotná zkouška: matematika – 70 minut

                                   český jazyk – 60 minut

U žáků se SPU  odeslat s přihláškou i doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC) .  Uchazečům bude podle stupně podpůrného opatření navýšen časový limit pro oba testy  – o 25%, 50%, 75%, 100%.

25 % -ČJ  75 min., M 90 min.

50% - ČJ  90 min., M 105 min.

Informace: www. cermat.cz (přihlášky, ukázkové testy, předběžné

                                                     testy v únoru)

Testy  připravuje Cermat, na webových stránkách najdete informace, jak testy správně vyplnit, také rady a doporučení, na co si dát pozor a čemu se vyhnout. K dispozici jsou také ukázky testů z předešlých let.

V únoru jsou k dispozici ukázkové testy pro JPZ v tomto školním roce.

Je také možné se přihlásit na přijímací zkoušky „nanečisto´´ na Gymnáziu Sokolov, ISŠTE Sokolov.  Bude zveřejněno na internetových stránkách školy (bude ovlivněno epidemiologickou situací)

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nemůže v prvním či druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, omluví se řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Kritéria pro přijetí si každá škola stanovuje individuálně. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky. Oba vyplní stejně (stejné pořadí škol).

Pole „Termín školní přijímací zkoušky“, příp. „Termín talentové/přijímací zkoušky“ vyplňuje uchazeč pouze v případě, že ředitel SŠ vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku (např. obecné studijní předpoklady, zkouška z cizího jazyka atp.). Toto pole neslouží pro určení termínu konání jednotné přijímací zkoušky, ten je určen výhradně podle pořadí škol na přihlášce.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Návod pro její vyplnění naleznete v záložce.

  Zák. zástupce dále vyplní adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování písemností, liší-li se od adresy trvalého pobytu, a uvede na sebe kontakt. Je vhodné uvést jak telefon, tak e-mailovou adresu — pro případ, že střední škola objeví v přihlášce uchazeče nějakou nesrovnalost, nebo pro zasílání různých doplňujících informací k přijímacímu řízení.

V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí se, zdali uchazeč přikládá k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení. Pokud podává dvě přihlášky, přiloží doporučení z poradenského zařízení k oběma přihláškám.

Pořadí, v jakém uvede jednotlivé školy, příp. obory vzdělání, nemá vliv na přijímací řízení ve smyslu jakékoli preference. Určuje pouze to, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. a 2. termínu.

Obory s talentovou zkouškou

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát.

 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 1. prosince 2021

Pole „Termín školní přijímací zkoušky“, příp. „Termín talentové/přijímací zkoušky“ vyplňuje uchazeč pouze v případě, že ředitel SŠ vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku (např. obecné studijní předpoklady, zkouška z cizího jazyka, tělesné výchovy atp.).

Výtah z vyhlášky k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Výtah:

 • Každý uchazeč může JPZ konat dvakrát
 •  Uchazeči se započítá lepší výsledek z obou testů
 • Ředitel střední školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů – do 2. 5.
 • Nepřijatým uchazečům se odesílá rozhodnutí
 • Odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
 • Ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti
 • Zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou
 • Zápisový lístek vydá základní škola nejpozději 15. března.
 • V dalším kole přijímacího řízení může nepřijatý uchazeč podat několik přihlášek
 • Na každou přihlášku uvede pouze jednu školu
 • Do maturitního oboru již nevykonává JPZ, ale zkoušku školní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.