Partneři
Kotva
Logo školy
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Kurz pro získání základního vzdělání

Vloženo: 15.10.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3520x | Zatím neupraveno

PDF souborPřihláška (Velikost: 183.03 kB)

 

Základní informace a charakteristika kurzu pro získání základního vzdělání

Kurz pro získání základního vzdělání (dále jen kurz) pořádá a organizačně zajišťuje Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 na základě § 55 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (§ 12,13). Tento typ vzdělávacího programu je určen žákům základních škol a dospělým občanům, kteří ukončili obor vzdělání v základní škole v nižším než devátém ročníku. Osoby zařazené do kurzu nejsou žáky školy.

Kurz organizuje škola v dálkové formě vzdělávání. Neplatí se žádné školné. Výuka bude probíhat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání formou konzultací v odpoledních hodinách podle rozvrhu hodin. Výuku zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Celá délka kurzu je devět měsíců v období září – květen školního roku 2018-2019, včetně závěrečných zkoušek.

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Doručit do školy vyplněnou přihlášku spolu s fotokopií vysvědčení z posledního úspěšně dokončeného ročníku základní školy (nejpozději do 27. 8. 2018).

Přijímací zkouška z českého jazyka, matematiky a obecných dovedností (formou testu) se bude konat pouze v tom případě, kdy se přihlásí větší počet uchazečů, než může být do kurzu přijato. Ve třídě kurzu je nejvyšší počet 24 žáků. Termín konání případné přijímací zkoušky bude včas sdělen na webových stránkách školy. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn do 7.9.2018 na web. stránkách školy. V případě, že se přihlásí méně než 6 zájemců, nebudou ve škole probíhat konzultační dny. Uchazečům však bude umožněno vykonání závěrečných zkoušek.

Při zahájení kurzu budou žáci seznámeni s organizací kurzu, rozvrhem hodin a pravidly docházky. V kurzu je vedena třídní kniha, v níž se eviduje docházka. Na závěr kurzu koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných a nepovinných. Konání zkoušek je možné i bez předchozího vzdělávání v kurzu.

Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části a probíhá podle rozvrhu ve dvou

(nebo podle potřeby více) po sobě jdoucích dnech po skončení všech konzultací. Uchazeči, který byl při zkouškách na závěr kurzu hodnocen stupněm prospěchu nedostatečný z jednoho nebo více předmětů, umožní ředitelka školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se nejpozději do šesti měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu. Písemnou žádost o povolení vykonat opravnou zkoušku předkládá žák ředitelce školy do 15. 6. 2019. V případě, kdy žák neuspěje u opravné zkoušky, celkové hodnocení kurzu bude „ neprospěl „ a žák nemá nárok na další opravnou zkoušku. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek nebo opravných závěrečných zkoušek obdrží žák vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání.

 

Veškeré dotazy na organizaci kurzu a příjem přihlášek vyřizuje Mgr. Ingeborg Marková Telefon : 359 808 503

 

Mgr. Lada Jelašičová

ředitelka školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.