Partneři
Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Pozvánka na Den otevřených dveří 12. 12. 2019
24.11.2019

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, Vás srdečně zve na Den Otevřených dveří, který se uskuteční na obou budovách školy – Běžecké i Boženy Němcové. Kromě prohlídky prostor škol jsme si pro Vás připravili ukázkové hodiny a doprovodný program.

 

Ukázkové hodiny budou probíhat na budově Boženy Němcové, doprovodný program poté na obou budovách.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Oznámení
5.11.2019

Vyjadřujeme podporu stávce

pracovníků ve školství dne 6.11.2019

Škola, ŠD a ŠJ jsou celý den v běžném provozu

         Mgr. Lada Jelašičová, ŘŠ

 
Akce pedagogického sboru Litoměřice
25.9.2019

O víkendu 14. - 15. září jsme se my, učitelský sbor, vypravili na zájezd do Litoměřic na známou výstavu Zahrada Čech. Do autobusu jsme nastoupili v osm hodin ráno u sportovní haly v Sokolově a na výstaviště jsme dorazili kolem dvanácté hodiny. 

Při vstupu do areálu výstavy jsme mohli navštívit pavilon, kde byly vystaveny nejlepší a nejkrásnější plodiny Čech a zároveň zde probíhala ochutnávka českého ovoce, zelí a biopotravin, které jsme si také mohli při odchodu z pavilonu zakoupit.  

Ostrými lokty, jsme se probojovali dále do centra výstaviště, kde jsme si mohli kromě rostlin, ovoce a zeleniny nakoupit různé pochutiny, oblečení a stroje a rovněž jsme si mohli poslechnout hudební produkci Yvetty Blanarovičové či dechové kapely Vinšovanka. 

Po dlouhých pěti hodinách procházení, nakupování, prohlížení a poslouchání hudby jsme již značně vysíleni vyrazili na cestu do hotelu, kde na nás čekala večeře, raut a trocha hudební produkce části kapely Fíci, můžu snad říct, že večer byl vydařený a odcházeli jsme spokojeni do peřin. 

Druhý den ráno jsme po snídani opět zamířili do centra Litoměřic, tentokrát jsme však výstavu minuli a vydali se za historií. Navštívili jsme galerii marionet, kde jsme se mohli pokochat loutkami a maňásky nejrůznějšího typu a stáří, dokonce jsme zde objevili loutku vzdávající hold samotnému Albertu Einsteinovi. Poté jsme se vypravili na náměstí, kde zrovna probíhala výstava vorařství a zkušení tesaři vytvářeli vor přímo před našima očima na litoměřickém náměstí. Návštěvu města jsme pak završili sladkou tečkou ve vaflárně a o půl dvanácté jsme již pomalu odjížděli domů, kde na nás čekaly naše rodiny. 

Za tento krásný a vydařený víkend děkujeme organizátorce Mgr. Marcele Ryžukové a doufáme, že brzy opět podnikneme nějaký další obohacující výlet. 

Bc. Jana Krapfová

Kufřík pro budoucí prvňáčky
29.5.2019

Co obsahuje tento kufřík, najdete v aktualitách.

Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Kurz pro získání základního vzdělání

Vloženo: 15.10.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1225x | Zatím neupraveno

PDF souborPřihláška (Velikost: 183.03 kB)

 

Základní informace a charakteristika kurzu pro získání základního vzdělání

Kurz pro získání základního vzdělání (dále jen kurz) pořádá a organizačně zajišťuje Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 na základě § 55 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (§ 12,13). Tento typ vzdělávacího programu je určen žákům základních škol a dospělým občanům, kteří ukončili obor vzdělání v základní škole v nižším než devátém ročníku. Osoby zařazené do kurzu nejsou žáky školy.

Kurz organizuje škola v dálkové formě vzdělávání. Neplatí se žádné školné. Výuka bude probíhat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání formou konzultací v odpoledních hodinách podle rozvrhu hodin. Výuku zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Celá délka kurzu je devět měsíců v období září – květen školního roku 2018-2019, včetně závěrečných zkoušek.

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Doručit do školy vyplněnou přihlášku spolu s fotokopií vysvědčení z posledního úspěšně dokončeného ročníku základní školy (nejpozději do 27. 8. 2018).

Přijímací zkouška z českého jazyka, matematiky a obecných dovedností (formou testu) se bude konat pouze v tom případě, kdy se přihlásí větší počet uchazečů, než může být do kurzu přijato. Ve třídě kurzu je nejvyšší počet 24 žáků. Termín konání případné přijímací zkoušky bude včas sdělen na webových stránkách školy. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn do 7.9.2018 na web. stránkách školy. V případě, že se přihlásí méně než 6 zájemců, nebudou ve škole probíhat konzultační dny. Uchazečům však bude umožněno vykonání závěrečných zkoušek.

Při zahájení kurzu budou žáci seznámeni s organizací kurzu, rozvrhem hodin a pravidly docházky. V kurzu je vedena třídní kniha, v níž se eviduje docházka. Na závěr kurzu koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných a nepovinných. Konání zkoušek je možné i bez předchozího vzdělávání v kurzu.

Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části a probíhá podle rozvrhu ve dvou

(nebo podle potřeby více) po sobě jdoucích dnech po skončení všech konzultací. Uchazeči, který byl při zkouškách na závěr kurzu hodnocen stupněm prospěchu nedostatečný z jednoho nebo více předmětů, umožní ředitelka školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se nejpozději do šesti měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu. Písemnou žádost o povolení vykonat opravnou zkoušku předkládá žák ředitelce školy do 15. 6. 2019. V případě, kdy žák neuspěje u opravné zkoušky, celkové hodnocení kurzu bude „ neprospěl „ a žák nemá nárok na další opravnou zkoušku. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek nebo opravných závěrečných zkoušek obdrží žák vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání.

 

Veškeré dotazy na organizaci kurzu a příjem přihlášek vyřizuje Mgr. Ingeborg Marková Telefon : 359 808 503

 

Mgr. Lada Jelašičová

ředitelka školy