Partneři
Kotva
Logo školy
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přípravný ročník

Vloženo: 15.10.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3012x | Zatím neupraveno

Přípravné třídy jsou určeny pro děti s odkladem povinné školní docházky z důvodu:

  • grafomotorických obtíží
  • snížené koncentrace pozornosti a koordinace pohybu
  • vady řeči
  • jazykového znevýhodnění
  • Vzdělávací program přípravné třídy je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, konkrétní vzdělávací obsah je upraven v ŠVP s ohledem na potřeby dětí a jejich optimální přípravu na vstup do školy.

 

Výchovný a vzdělávací obsah přípravných tříd

Pro dobrý vstup do školy je potřebné rozvíjet motorické a pohybové dovednosti, tedy jemnou a hrubou motoriku, dovednosti předcházející psaní a čtení, zrakovou a sluchovou orientaci. Další důležitou oblastí je řeč a jazyk, podpora vlastního tvořivého myšlení. Dítě by mělo znát a umět sdělit základní osobní informace, pojmenovat části těla, zapamatovat si skupiny slov, orientačně se seznámit s abecedou a číslicemi. Základní je rozvíjení společenského chování tak, aby dítě bez problémů zvládlo samoobsluhu, tedy oblékání, jídlo, hygienu, umělo fungovat ve skupině a respektovalo pokyny pedagoga.

 

Výuku zajišťuje třídní učitelka ve spolupráci s dalšími odborníky ( školní psycholog, speciální pedagog, asistent logopedické péče, výchovný poradce.)

 

Organizace přípravných tříd

Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky.

 

Ve třídě je maximálně 15 dětí.

 

Na konci školního roku obdrží každé dítě písemné zhodnocení svých pokroků.

 

Denní program začíná v 8,00 hod. a končí ve 12,00 hod.

 

Provoz ranní družiny je od 6,00 hod do 7,45 hod. Odpolední družina začíná ve 12,00 hod. a končí v 16,30 hod. Poplatek činí 100,-Kč za měsíc.

 

Denní činnost probíhá v blocích, ve kterých se prolíná hra, relaxace, učení a různé nápravy.

 

Pravidelnou součástí je také pobyt mimo budovu, sportovní vyžití ve školním areálu

a v tělocvičnách.

 

Děti  přípravných tříd se rovněž účastní vybraných akcí školy, návštěv divadel, kin, výletů apod.

Školní jídelna zajišťuje obědy.