Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
Oznámení
5.11.2019

Vyjadřujeme podporu stávce

pracovníků ve školství dne 6.11.2019

Škola, ŠD a ŠJ jsou celý den v běžném provozu

         Mgr. Lada Jelašičová, ŘŠ

 
Akce pedagogického sboru Litoměřice
25.9.2019

O víkendu 14. - 15. září jsme se my, učitelský sbor, vypravili na zájezd do Litoměřic na známou výstavu Zahrada Čech. Do autobusu jsme nastoupili v osm hodin ráno u sportovní haly v Sokolově a na výstaviště jsme dorazili kolem dvanácté hodiny. 

Při vstupu do areálu výstavy jsme mohli navštívit pavilon, kde byly vystaveny nejlepší a nejkrásnější plodiny Čech a zároveň zde probíhala ochutnávka českého ovoce, zelí a biopotravin, které jsme si také mohli při odchodu z pavilonu zakoupit.  

Ostrými lokty, jsme se probojovali dále do centra výstaviště, kde jsme si mohli kromě rostlin, ovoce a zeleniny nakoupit různé pochutiny, oblečení a stroje a rovněž jsme si mohli poslechnout hudební produkci Yvetty Blanarovičové či dechové kapely Vinšovanka. 

Po dlouhých pěti hodinách procházení, nakupování, prohlížení a poslouchání hudby jsme již značně vysíleni vyrazili na cestu do hotelu, kde na nás čekala večeře, raut a trocha hudební produkce části kapely Fíci, můžu snad říct, že večer byl vydařený a odcházeli jsme spokojeni do peřin. 

Druhý den ráno jsme po snídani opět zamířili do centra Litoměřic, tentokrát jsme však výstavu minuli a vydali se za historií. Navštívili jsme galerii marionet, kde jsme se mohli pokochat loutkami a maňásky nejrůznějšího typu a stáří, dokonce jsme zde objevili loutku vzdávající hold samotnému Albertu Einsteinovi. Poté jsme se vypravili na náměstí, kde zrovna probíhala výstava vorařství a zkušení tesaři vytvářeli vor přímo před našima očima na litoměřickém náměstí. Návštěvu města jsme pak završili sladkou tečkou ve vaflárně a o půl dvanácté jsme již pomalu odjížděli domů, kde na nás čekaly naše rodiny. 

Za tento krásný a vydařený víkend děkujeme organizátorce Mgr. Marcele Ryžukové a doufáme, že brzy opět podnikneme nějaký další obohacující výlet. 

Bc. Jana Krapfová

Kufřík pro budoucí prvňáčky
29.5.2019

Co obsahuje tento kufřík, najdete v aktualitách.

Mapa webu
A
A
A

Přípravný ročník

Vloženo: 15.10.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1136x | Zatím neupraveno

Přípravné třídy jsou určeny pro děti s odkladem povinné školní docházky z důvodu:

  • grafomotorických obtíží
  • snížené koncentrace pozornosti a koordinace pohybu
  • vady řeči
  • jazykového znevýhodnění
  • Vzdělávací program přípravné třídy je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, konkrétní vzdělávací obsah je upraven v ŠVP s ohledem na potřeby dětí a jejich optimální přípravu na vstup do školy.

 

Výchovný a vzdělávací obsah přípravných tříd

Pro dobrý vstup do školy je potřebné rozvíjet motorické a pohybové dovednosti, tedy jemnou a hrubou motoriku, dovednosti předcházející psaní a čtení, zrakovou a sluchovou orientaci. Další důležitou oblastí je řeč a jazyk, podpora vlastního tvořivého myšlení. Dítě by mělo znát a umět sdělit základní osobní informace, pojmenovat části těla, zapamatovat si skupiny slov, orientačně se seznámit s abecedou a číslicemi. Základní je rozvíjení společenského chování tak, aby dítě bez problémů zvládlo samoobsluhu, tedy oblékání, jídlo, hygienu, umělo fungovat ve skupině a respektovalo pokyny pedagoga.

 

Výuku zajišťuje třídní učitelka ve spolupráci s dalšími odborníky ( školní psycholog, speciální pedagog, asistent logopedické péče, výchovný poradce.)

 

Organizace přípravných tříd

Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky.

 

Ve třídě je maximálně 15 dětí.

 

Na konci školního roku obdrží každé dítě písemné zhodnocení svých pokroků.

 

Denní program začíná v 8,00 hod. a končí ve 12,00 hod.

 

Provoz ranní družiny je od 6,00 hod do 7,45 hod. Odpolední družina začíná ve 12,00 hod. a končí v 16,30 hod. Poplatek činí 100,-Kč za měsíc.

 

Denní činnost probíhá v blocích, ve kterých se prolíná hra, relaxace, učení a různé nápravy.

 

Pravidelnou součástí je také pobyt mimo budovu, sportovní vyžití ve školním areálu

a v tělocvičnách.

 

Děti  přípravných tříd se rovněž účastní vybraných akcí školy, návštěv divadel, kin, výletů apod.

Školní jídelna zajišťuje obědy.