Partneři
Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Pozvánka na Den otevřených dveří 12. 12. 2019
24.11.2019

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, Vás srdečně zve na Den Otevřených dveří, který se uskuteční na obou budovách školy – Běžecké i Boženy Němcové. Kromě prohlídky prostor škol jsme si pro Vás připravili ukázkové hodiny a doprovodný program.

 

Ukázkové hodiny budou probíhat na budově Boženy Němcové, doprovodný program poté na obou budovách.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Oznámení
5.11.2019

Vyjadřujeme podporu stávce

pracovníků ve školství dne 6.11.2019

Škola, ŠD a ŠJ jsou celý den v běžném provozu

         Mgr. Lada Jelašičová, ŘŠ

 
Akce pedagogického sboru Litoměřice
25.9.2019

O víkendu 14. - 15. září jsme se my, učitelský sbor, vypravili na zájezd do Litoměřic na známou výstavu Zahrada Čech. Do autobusu jsme nastoupili v osm hodin ráno u sportovní haly v Sokolově a na výstaviště jsme dorazili kolem dvanácté hodiny. 

Při vstupu do areálu výstavy jsme mohli navštívit pavilon, kde byly vystaveny nejlepší a nejkrásnější plodiny Čech a zároveň zde probíhala ochutnávka českého ovoce, zelí a biopotravin, které jsme si také mohli při odchodu z pavilonu zakoupit.  

Ostrými lokty, jsme se probojovali dále do centra výstaviště, kde jsme si mohli kromě rostlin, ovoce a zeleniny nakoupit různé pochutiny, oblečení a stroje a rovněž jsme si mohli poslechnout hudební produkci Yvetty Blanarovičové či dechové kapely Vinšovanka. 

Po dlouhých pěti hodinách procházení, nakupování, prohlížení a poslouchání hudby jsme již značně vysíleni vyrazili na cestu do hotelu, kde na nás čekala večeře, raut a trocha hudební produkce části kapely Fíci, můžu snad říct, že večer byl vydařený a odcházeli jsme spokojeni do peřin. 

Druhý den ráno jsme po snídani opět zamířili do centra Litoměřic, tentokrát jsme však výstavu minuli a vydali se za historií. Navštívili jsme galerii marionet, kde jsme se mohli pokochat loutkami a maňásky nejrůznějšího typu a stáří, dokonce jsme zde objevili loutku vzdávající hold samotnému Albertu Einsteinovi. Poté jsme se vypravili na náměstí, kde zrovna probíhala výstava vorařství a zkušení tesaři vytvářeli vor přímo před našima očima na litoměřickém náměstí. Návštěvu města jsme pak završili sladkou tečkou ve vaflárně a o půl dvanácté jsme již pomalu odjížděli domů, kde na nás čekaly naše rodiny. 

Za tento krásný a vydařený víkend děkujeme organizátorce Mgr. Marcele Ryžukové a doufáme, že brzy opět podnikneme nějaký další obohacující výlet. 

Bc. Jana Krapfová

Kufřík pro budoucí prvňáčky
29.5.2019

Co obsahuje tento kufřík, najdete v aktualitách.

Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přípravný ročník

Vloženo: 15.10.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1261x | Zatím neupraveno

Přípravné třídy jsou určeny pro děti s odkladem povinné školní docházky z důvodu:

  • grafomotorických obtíží
  • snížené koncentrace pozornosti a koordinace pohybu
  • vady řeči
  • jazykového znevýhodnění
  • Vzdělávací program přípravné třídy je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, konkrétní vzdělávací obsah je upraven v ŠVP s ohledem na potřeby dětí a jejich optimální přípravu na vstup do školy.

 

Výchovný a vzdělávací obsah přípravných tříd

Pro dobrý vstup do školy je potřebné rozvíjet motorické a pohybové dovednosti, tedy jemnou a hrubou motoriku, dovednosti předcházející psaní a čtení, zrakovou a sluchovou orientaci. Další důležitou oblastí je řeč a jazyk, podpora vlastního tvořivého myšlení. Dítě by mělo znát a umět sdělit základní osobní informace, pojmenovat části těla, zapamatovat si skupiny slov, orientačně se seznámit s abecedou a číslicemi. Základní je rozvíjení společenského chování tak, aby dítě bez problémů zvládlo samoobsluhu, tedy oblékání, jídlo, hygienu, umělo fungovat ve skupině a respektovalo pokyny pedagoga.

 

Výuku zajišťuje třídní učitelka ve spolupráci s dalšími odborníky ( školní psycholog, speciální pedagog, asistent logopedické péče, výchovný poradce.)

 

Organizace přípravných tříd

Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky.

 

Ve třídě je maximálně 15 dětí.

 

Na konci školního roku obdrží každé dítě písemné zhodnocení svých pokroků.

 

Denní program začíná v 8,00 hod. a končí ve 12,00 hod.

 

Provoz ranní družiny je od 6,00 hod do 7,45 hod. Odpolední družina začíná ve 12,00 hod. a končí v 16,30 hod. Poplatek činí 100,-Kč za měsíc.

 

Denní činnost probíhá v blocích, ve kterých se prolíná hra, relaxace, učení a různé nápravy.

 

Pravidelnou součástí je také pobyt mimo budovu, sportovní vyžití ve školním areálu

a v tělocvičnách.

 

Děti  přípravných tříd se rovněž účastní vybraných akcí školy, návštěv divadel, kin, výletů apod.

Školní jídelna zajišťuje obědy.